|

ÜMİT BARAK İle mobilya sektörü

ÜMİT BARAK:Yıllardır kalite ve tasarım üstünlüğü yerine ucuz fiyatla çeşitli pazarlarda tutunmaya
çalışılmasından hareketle, mobilya sektöründe aranılır markalar olabilmek ve Türk mobilya
sektörünün hak ettiği şekilde diğer ülke pazarlarından pay alabilmesi için tasarıma ağırlık
verilmesi gerekmektedir. Dünya pazarında ülkelerin rekabet gücünde en etkili rol modern
tasarıma verilen önemdir. Türkiye’de mobilya üretimi, ihracat rakamları bağlamında arzu
edilen konumda değildir. Bunun başlıca nedenleri arasında modern tasarımlı mobilyaların
üretilmemesi gelmektedir. Tasarım, bireysel beklentilerden sosyal beklentilere, milli
beklentilerden uluslararası beklentilere, pazarlamacılardan üreticilere ve daha önemlisi
çevresel beklentilere kadar sayılabilecek her alana cevap veren ve aynı zamanda sosyal, kültürel,
siyasi etkinliği olan bir güçtür. Çünkü tasarım dünyayı hareket ettirme açıkçası yönetme güç
ve yeteneğine sahiptir. Tasarımın, gelişmiş ülkelerdeki anlamlı önemine karşın, Türkiye’de
imalat sanayiinde rol ve öneminin etkin olmadığı söylenebilir. Ancak 2000’li yıllardan itibaren
sektöre aktif bir şekilde katılan büyük ölçekli firmaların tasarımı kullanmaları ve yönetmeleri
markalaşmalarına yardımcı olmuştur.

ÜMİT BARAK

ÜMİT BARAK


1.3 Dünya Mobilyacılık Sektöründe Kullanılan Teknoloji
Dünya’da ve paralel olarak Türkiye’de mobilyacılık sektöründe benzer gelişmiş üretim teknolojileri
kullanılmaktadır. Üç boyutlu mobilya üretiminde en çok kullanılan CNC (Computer
Numerical Control) makinelerinde ana tema, talaşlı üretim yapılmasıdır. Standartlara uygun
olarak projelendirilmiş teknik resmi referans alınarak, parça üzerinden farklı şekil ve büyüklüklerde
talaş kaldırılarak istenilen geometrik şekli verme işlemine talaşlı üretim denir.
Sanayide yaygın olarak kullanılan CNC tezgahların biraz daha ekonomik modeli olan CNC
Router Tezgahların en yaygın kullanıldığı alan, Türkiye’de reklam(dekorasyon) ve mobilya
sektörleridir. Bu sektörlerin yanı sıra diğer sektörlerdeki birçok firma, CNC tezgahları kullanarak
rakipleriyle mücadelede avantaj yakalayabilir.

CNC Router tezgahlarının hitap ettiği sektörlerde ihtiyaç duyulmadığından genelde 3 eksende
çalışacak şekilde (X,Y,Z) üretilirler. Aynen CNC tezgahlar gibi CAD – CAM yazılımları ile
kullanılabilirler ve hatta kullanılmaları halinde büyük avantaj kazandırır. G kodlarıyla çalışan
CNC router tezgahlarda kesim işlemi yapılırken, soğutma imkanı olmadığından çelik, titanyum
gibi malzemeler dışında; alüminyum, ahşap, mermer, farklı plastik türleri ve bakır, pirinç
gibi yumuşak metaller gibi malzemeler işlenebilir. Yine soğutma sistemlerinin eksikliğinden
dolayı CNC router tezgahlarda yüksek devir ve ilerleme hızlarında çalışmak, yangın vb. tehlikeleri
doğurabileceğinden dolayı CNC tezgahlara oranla düşük kesim ve ilerleme hızlarında
çalışmakta büyük fayda vardır.

Çukurova’da Mobilya Sektörü
Türkiye’de mobilya sektöründe İstanbul, Ankara, Bursa, Kayseri gibi illerden sonra Çukurova Bölgesi öne çıkmaktadır.
Mobilya sektörü emek yoğun yapısı, birçok sektörle olan geri bağlantısı ve özellikle işyeri sayısı açısından
bölgedeki imalat sanayi içerisinde önemli bir yere sahiptir.
Bölge ihracatı içinde ahşap nitelikli ürünler ilk sıralarda yer alırken,
en fazla ihracat yemek ve oturma odaları için üretilen ahşap mobilyalarda gerçekleştirilmiştir.
en fazla ticaret yaptığı ağaç ve orman ürünleri grubundaki en önemli ihracat partnerleri başta Irak olmak üzere Almanya,
Libya, KKTC, BAE, Suudi Arabistan, Türkmenistan ve Azerbaycan’dır.
Ağırlıklı olarak iç piyasaya çalışan Çukurova mobilya sektöründe küçük ölçekli ve el emeğine dayalı bir firma yapısı gözlenmektedir.

Üretim deseninde Adana ev mobilyasında öne çıkmakta, Mersin göreceli olarak mutfak mobilyasında dikkat çekmektedir. Ayrıca Adana,
klasik iskelet üretiminde Türkiye’de önemli yere sahiptir. Ancak bölge üretime odaklanarak dünya modasını takip etmekte zayıf kalmakta;
rekabet avantajı sağlayan markalaşma ve pazarlama gibi alanlarda geride kalarak yüksek katma değer elde edememektedir.
Sektörde son dönemde hızla artan makineleşme ile birlikte teknoloji kullanımının yaygınlaşmasına ihtiyaç duyulurken,
sektörün işgücünde en fazla talep ettiği tecrübeli eleman bulma sıkıntısı da devam etmektedir.
Bölgedeki mobilya sektörünün büyük bir değeri olan yetenekli zanaatkar ustaların el becerilerinin niş ve butik segmentlerde değerlendirilmesine ve iç mimari,
tasarım gibi alternatif alanların araştırılarak elde edilen gelirin yükseltilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
İhracatta Irak pazarının ağırlığı göz önüne alındığında ise pazar çeşitlendirilmesine ve hedef pazarlara yönelik tanıtım çalışmalarına ağırlık verilmesi gerekmektedir.

Bölgede köklü bir geçmişe sahip olan ve istihdam, işyeri sayısı, ithalatın ihracatı karşılama oranı açısından önem arz eden mobilya sektörünün bölgede geliştirilmesi bölgesel rekabet gücünün artmasına ve elde edilen katma değerin yükselmesine önemli katkı sağlayacaktır. ÜMİT BARAK

Etiketler:

Yorum Yapınız