|

Ülkemizde Mobilyaya Olan Talep

Mobilyaya Olan Talep

Mobilyaya Olan Talep

Ülkemizde Mobilyaya Olan Talep

– Yurt içi talebin büyüklüğü ve niteliği, Türk mobilya sektörünün büyümesi, uluslararası pazarlara açılması ve son yıllarda dünya ortalamasının üstünde bir performans göstermesinin arkasındaki nedenlerin başında geliyor. –
Türkiye hızlı büyüyen nüfusu ile gelişmekte olan bir ülke ve bu nedenle mobilya sektörü için iç pazar yüksek ve gelişen bir talebe sahip. Türkiye’deki mobilya alımları genelde artan nüfusun paralelinde oluşan konutlaşma yeni evlilikler eski mobilyanın kullanılamaz hale gelmesi gibi ihtiyaçlardan doğuyor. Bunun yanında genel olarak mobilya alımını etkileyen unsurlar ise şunlar:
* Konut politikası ve anlayışındaki değişiklikler
* Okullaşma oranının artışı kentleşmenin hızlanması
* Moda ve stil değişikliklerine uyum
* Ofis ve hizmet sektörünün gelişimi
Mobilya talebi büyük ölçüde yeni konut inşaatlarına ve gelir artışına paralel bir seyir izliyor. Ofis mobilyaları için ise talep büyük ölçüde işyeri açılması ve inşaatlarına ofis otomasyon sistemlerinin kullanımına ve doğal olarak istihdamın artmasına bağlı. Türkiye’de genç nüfusun hızla artması inşaat sektörünü o da mobilya sektörünü büyüten motor güç durumunda.
Mobilya sektörünün hitap ettiği iç pazar yüksek ve gelişen bir talebe sahip. Diğer taraftan konut sektöründeki kavramsal değişmeler sonucu küçülen mekanların daha esnek ve fonksiyonel kullanım ihtiyacı talebi sürekli canlı tutuyor.
Mobilya ürünlerine olan talebin büyüklüğü ve zaman içerisinde artışının yanında bir de talebin niteliğinde de temel bir değişimin yaşandığı gözlemleniyor. Bu da mobilya talebinin ihtiyaçtan çok giderek modaya ayak uydurma aracı olmaya dönüşmesi… Talebin niteliğindeki bu değişme ülkenin ekonomik gelişmişlik düzeyi ile paralellik gösteriyor. Bu dönüşümün arkasında yatan en önemli unsurlar ulusal bazda hızlı kentleşme artan kişi başına düşen milli gelir ve küreselleşmenin etkileri olarak sayılabilir. İç pazarda gözlemlenen artan talep eğilimi ve niteliği şirketin global rekabet gücünü olumlu yönde etkiliyor.

Etiketler: , ,

Yorum Yapınız