|

Ülkemizde Mobilya Sektörünün Durumu

Ülkemizde Mobilya Sektörünün Durumu

– Mobilya sektörü, son yıllarda Türkiye’nin parlayan sektörlerinden biri durumuna geldi. Sektör, hızlı büyümeye paralel olarak pazar sıkıntısı yaşıyor. Özellikle komşu ülke pazarlarının sektördeki potansiyelinin iyi değerlendirilmesiyle bu alanda yaşanan sıkıntılar da aşılabilir. –
Türk mobilya endüstrisi yakın döneme kadar çoğu geleneksel yöntemlerle çalışan atölye tipi küçük ölçekli işletmelerin ağırlıkta olduğu bir görünümdeydi. Ancak son 15-20 yıllık süreçte küçük ölçekli işletmelerin yanı sıra orta ve büyük ölçekli işletmelerin sayısının da hızla artmaya başladığını görüyoruz.Mobilya sektörünün durumunu ve sorunlarını şöyle özetlemek mümkün:
Türkiye’nin tüm bu rakamlara rağmen dünyanın en çok mobilya ihracatı yapan ilk 20 ülkesi içinde olmaması üzücü. Ancak buna rağmen sektörün dış ticaret açığı verdirmeyen alanlardan biri olması da önemli. Mobilya sektöründeki temel sorunlar tasarım finansman pazarlama yönetici yetersizliği vasıflı eleman bulamama uluslararası tanıtımlarda eksiklik hammadde fiyatlarının yüksek olmasından kaynaklanıyor. Mobilya ihracatının artması için yapılması gerekenlerin başında devlet desteklerinin bilinirliğinin artırılması maliyetlerin düşürülmesi yurt dışı mağazalaşmaya ve markalaşmaya önem verilmesi ihtisas bölgeleri ile döviz kurlarının ayarlanması önem taşıyor.
2010’un ilk 9 ayında mobilya ihracatı 30 milyon dolara ulaştı. ülkeler sıralamasında birinciliği bu miktarın yarısının gerçekleştirdiği Irak alıyor bu ülkeyi Suudi Arabistan Almanya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Amerika Birleşik Devletleri izliyor. Toplam ihracat miktarı içerisinden Türkiye’nin aldığı payın son derece düşük olduğu biliniyor. Bu alanda KOBİ ölçeğindeki işletmelerin ihracata yöneltilmesine ihtiyaç var. Kuşkusuz üretim yapmanın yanı sıra üretilen malın satılması ekonominin en temel ilkelerinden biri. Son yıllarda alım gücünün düşmesi nedeniyle iç pazarda daralma yaşandığından sektörün dış pazarlardaki etkinliğini artırması gerekiyor. Bu anlamda mobilya ihracatının önündeki engellerin kaldırılması zorunluluk gösteriyor. İtalya’nın yıllık ihracat miktarının 16 milyar euro’yu bulduğu göz önüne alındığında Türkiye’nin mobilya sektöründe dünyanın önemli ülkelerinden biri olabilmesi için gerekli teşvik ve diğer desteklemelerin acilen yürürlüğe konulması da gerekiyor.

Mobilya Sektörü

Etiketler: , ,

Yorum Yapınız